Alcohol- en drugsbeleid

 • De EL CID stelt elk jaar een alcohol- en drugsbeleid op. Dit beleid wordt gedurende de hele week door de EL CID, de studentenverenigingen en de studieverenigingen gehanteerd.
 • De doelen van het beleid zijn: het uitvoeren van de betreffende wet- en regelgeving; voorlichting en educatie ter preventie van misbruik; bieden van alternatieven voor alcohol- en drugsgebruik; het signaleren en tegengaan van overmatig alcohol- en of drugsgebruik; het voorkomen van agressie onder invloed van alcohol en/of drugs; ondersteunen van deelnemers wanneer overmatig gebruik toch plaatsvindt of het beleid wordt overtreden. 
 • Tijdens de EL CID-week wordt het bezit, gebruik, en/of onder invloed zijn van hard- en/of softdrugs niet getolereerd.
 • Tijdens de EL CID-week wordt elke dag pas na 14:00 uur alcohol geschonken. De deelnemers hebben de mogelijkheid om alcoholische dranken te kopen, maar er is altijd een gevarieerd aanbod aan alcoholvrije alternatieven verkrijgbaar. Tijdens de gehele week wordt geen gratis alcohol verstrekt aan de deelnemers (m.u.v. een glas alcoholhoudende of alcoholvrije champagne tijdens de brunch op vrijdag). Wanneer het programma eindigt, per dag verschillend, wordt er geen alcohol meer geschonken.
 • Tijdens de EL CID-week wordt geen alcohol verstrekt aan jongeren onder de 18 jaar. Deelnemers onder de 18 jaar krijgen een andere kleur polsbandje dan deelnemers boven de 18 jaar. 
 • Naast het eigenhandig nuttigen van alcohol onder de 18 jaar, is het tevens verboden alcohol door te spelen aan jongeren onder de 18 jaar.
 • De vrijwilligers worden tijdens hun training ingelicht over het alcohol- en drugsbeleid en de gevaren van alcohol en drugs. Zij nemen deze kennis mee bij het begeleiden van de deelnemers. Bij het schenden van het beleid, volgen er sancties.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan in staat van dronkenschap verkerende personen of zij die een bedreiging vormen voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
 • Tijdens de EL CID-week en de vrijwilligerstrainingen vóór de EL CID-week wordt onder geen beding aangedrongen op het gebruik van alcohol.
 • De EL CID-organisatie heeft het recht om tijdens de EL CID personen te weren die zichtbaar te veel gedronken hebben of onder invloed zijn van andere verdovende middelen.
 • Bij overtreding van het alcohol- en drugsbeleid of onverantwoord alcoholgebruik hebben de EL CID-organisatie, Crew en Mentoren de plicht om deelnemers en andere bezoekers van de EL CID op hun gedrag te wijzen.
 • Het is voor alle vrijwilligers en deelnemers van de EL CID verplicht te allen tijde een geldig ID-bewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) bij zich te hebben.
 

Bij vragen over het alcohol- en drugsbeleid kunt u mailen naar elcid@elcid.leidenuniv.nl.