Algemene Voorwaarden Vrijwilligers EL CID

Algemene voorwaarden vrijwilligers

 1. Deelname aan de EL CID-week is op eigen risico.
 2. Het is niet toegestaan om eigen alcoholische of non-alcoholische dranken (met uitzondering van water) mee te nemen op de door EL CID georganiseerde evenementen.
 3. De EL CID-organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele diefstal of verlies van spullen.
 4. Gevonden voorwerpen worden bewaard tot vrijdag 20 september 2024.


Voorwaarden inschrijving vrijwilliger

 1. De vrijwilliger zal gedurende de EL CID-week te allen tijde een geldig polsbandje moeten dragen. Deze zal zichtbaar gedragen moeten worden om de pols.
 2. De crewer of mentor is ten tijde van de EL CID-week 18+, tenzij van tevoren anders afgesproken met het Lid Intern.
 3. Toegang tot evenementen kan worden ontzegd door de EL CID-organisatie, enkele voorbeelden zijn:
         A. Niet de instructies van de organisatie opvolgt
         B. Een gevaar voor zichzelf en/of omgeving is

 4. Wijzigingen in persoonlijke informatie kan doorgegeven worden tot donderdag 1 augustus 2024. Het doorgeven van wijzigingen kan door contact op te nemen met intern@elcid.leidenuniv.nl.
 5. De EL CID-organisatie is niet aansprakelijk voor producten die door partners van de EL CID-week worden aangeboden. Vragen en/of opmerkingen dienen met de desbetreffende partij gecommuniceerd te worden.


Specifieke voorwaarden crew:

 1. Ten tijde van de EL CID-week dient een crewer die een barshift draait in het bezit te zijn van een IVA-certificaat voor veilig tappen.
 2. De crewer is student aan de Universiteit, Hogeschool of MBO Leiden, of is hier in de afgelopen 5 jaar van afgestudeerd.
 3. Om toegang te krijgen tot EL CID-evenementen dient de crewer in bezit te zijn van een crewshirt.


Specifieke voorwaarden mentor:

 1. De mentoren dienen op een manier een sollicitatieprocedure en een check bij hun eventuele vereniging positief te hebben doorlopen voordat zij volwaardig mentor zijn.
 2. Daarnaast dienen de mentoren aanwezig te zijn op de mentordag op zaterdag 10 augustus.
 3. De mentor is student aan de Universiteit of Hogeschool, of is hier in de afgelopen 5 jaar van afgestudeerd.
 4. Een mentor mag geen alcohol verschaffen aan diens minderjarige deelnemers.