Update 5 juni 2020

De afgelopen weken is de EL CID-commissie druk bezig geweest met het realiseren van een alternatief plan voor de EL CID. Het allerbelangrijkste is dat de EL CID 2020 doorgaat! Natuurlijk wel met een aantal belangrijke aanpassingen, die wij hieronder graag met jullie delen.

De EL CID vindt dit jaar, in tegenstelling tot eerdere berichten, plaats van woensdag 5 augustus t/m woensdag 19 augustus. In deze periode bieden wij zowel een virtueel programma, als een fysiek programma aan. De EL CID zal komend jaar dus bestaan uit twee onderdelen. Dit plan wordt vormgegeven in nauwe samenwerking met de gemeente Leiden, de onderwijsinstellingen Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden, de PKvV en de verenigingen.

De EL CID zal deels bestaan uit een virtuele introductie, dit onderdeel zal plaatsvinden via een groot digitaal platform. Hierop zal van woensdag 5 t/m vrijdag 7 augustus een virtueel programma worden georganiseerd. Gedurende deze drie dagen zullen de deelnemers met hun groepje kennismaken met de stad, het studentenleven en de studie door middel van online evenementen en activiteiten die wij op dit platform bieden.

Daarnaast organiseren we een kleinschalige, fysieke introductie geheel volgens de maatregelen vanuit het RIVM en de overheid. Van zondag 9 t/m woensdag 19 augustus zullen er tien fysieke dagen in Leiden plaatsvinden, waarvoor elke deelnemer één dag samen met zijn/haar groepje zal worden uitgenodigd. Deelname aan deze fysieke dag is uiteraard niet verplicht!

Gedurende de EL CID worden deelnemers ingedeeld in een groepje van ongeveer 15 medestudenten met dezelfde studie. Deze groepjes worden gekoppeld aan twee ouderejaarsstudenten, de mentoren. Deze zullen hen zowel gedurende het virtuele als het fysieke programma begeleiden.

De inschrijvingen voor de EL CID 2020 gaan open op maandag 15 juni! Rond deze datum ontvangen alle aankomend studenten aan Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden een mail van ons met meer informatie over de aanmelding. Houd je mailbox dus goed in de gaten!

Alle enthousiaste mentoren en mentortrainers die zich hebben aangemeld, hebben vandaag een mail ontvangen met meer informatie over hoe de EL CID 2020 er voor hen uit gaat zien.

Meer informatie over het uiteindelijke (virtuele en fysieke) programma van de EL CID 2020 zal volgen op onze socials, in de EL CID-app en op www.elcidweek.nl!

Wij hopen jullie allemaal online én in Leiden te mogen verwelkokmen tijdens deze unieke EL CID! Heb je nog vragen? Neem dan een kijkje bij de 'Veelgestelde Vragen' op onze website.

Het plan dat hierboven uitgelegd wordt, is het plan waarvan wij op dit moment verwachten het uit te kunnen voeren. Wij staan in nauw contact met de gemeente en de onderwijsinstellingen en houden natuurlijk ook het RIVM en de overheid in de gaten. Mocht er toch iets veranderen, dan hoor je dit direct!

Update 15 mei 2020

Een aantal weken geleden maakte de overheid bekend dat evenementen tot en met 1 september geen doorgang mogen vinden in verband met het coronavirus. Als gevolg daarvan zal de EL CID-week op een alternatieve wijze plaatsvinden dan oorspronkelijk gepland. Lees hieronder meer over de invulling van de EL CID in 2020!

Om alle aankomend studenten aan de Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden een warm welkom in Leiden te bieden, is de EL CID-commissie de afgelopen tijd druk bezig geweest met het uitwerken van alternatieve vormen van de EL CID-week. Het uitgangspunt is dat wij ons voorbereiden op een virtuele introductie, met waar mogelijk fysieke onderdelen conform de geldende maatregelen vanuit het RIVM en de overheid.

Deelnemers zullen dit jaar worden ingedeeld in een groepje met enkel studiegenoten. We hopen hen hiermee meer begeleiding te kunnen bieden gedurende de beginfase van hun studietijd. Deze groepjes zullen gedurende de EL CID worden begeleid door twee ouderejaarsstuddenten, de mentoren. Deze mentoren stomen de deelnemers klaar voor hun studententijd in Leiden. Ze ondersteunen de deelnemers bij de start van hun studie en het leren kennen van studiegenoten en maken de deelnemers (virtueel) wegwijs in hun nieuwe studentenstad.

De precieze invulling van de EL CID 2020 is nog niet helemaal duidelijk, de EL CID-commissie hoopt hier zo snel mogelijk meer duidelijkheid over te kunnen verschaffen. Wat vast staat is dat wij alles op alles zetten om een introductietijd neer te organiseren die aankomend studenten optimaal voorbereidt op hun studententijd in Leiden.

Update 1 mei 2020

Aangezien de EL CID-week in 2020 helaas niet kan doorgaan in de vorm zoals we hem kennen, is de EL CID-commissie de afgelopen tijd druk bezig geweest met het zoeken naar alternatieve vormen van een introductie. Dit begint steeds meer vorm te krijgen en de EL CID-commissie zal de komende weken hard doorwerken om alle aankomende studenten alsnog op een toffe manier kennis te laten maken met de stad, de studie en het studentenleven in Leiden.

Omdat er geen evenementen georganiseerd mogen worden, is er tijdens de komende EL CID-week helaas geen crew nodig. Wij vinden dit ontzettend jammer en hopen dan ook dat de trouwe EL CID crew community volgend jaar tijdens de EL CID-week weer kan stralen zoals het hoort! Alle enthousiaste crewers die zich al hebben aangemeld voor de EL CID-week 2020 hebben een mail ontvangen.

Het bovenstaande geldt niet voor mentoren. Ondanks dat de EL CID-week niet in gebruikelijke vorm kan doorgaan, zijn mentoren nog steeds hard nodig! De EL CID-commissie vindt het belangrijk dat aankomend studenten - ongeacht welke vorm de EL CID-week heeft - goed begeleid zullen worden bij de start van hun studententijd. Om die reden kunnen wij de hulp van alle enthousiaste mentoren onwijs goed gebruiken!

Corona updates