Alcohol- drugsbeleid

 • Het alcohol- en drugsbeleid van de EL CID geldt tijdens de gehele introductieweek.
 • Tijdens de EL CID wordt het bezit, gebruik, en/of onder invloed zijn van hard- en/of softdrugs niet getolereerd.
 • De EL CID-week verstrekt geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar.
 • Naast het eigenhandig nuttigen van alcohol onder de 18 jaar, is het tevens verboden alcohol door te spelen aan jongeren onder de 18 jaar oud of aan jongeren onder de 25 jaar die geen geldig legitimatiebewijs kunnen tonen;
 • Er wordt alleen alcohol geschonken binnen de geldende schenktijden. Vanaf 14.00 wordt er alcohol geschonken in de EL CID. Wanneer het programma eindigt, per dag verschillend, wordt er geen alcohol meer geschonken.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan in staat van dronkenschap verkerende personen of zij die een bedreiging vormen voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid;
 • Er is een gevarieerd aanbod van alcoholvrije dranken;
 • Tijdens de EL CID en de medewerkerstrainingen vóór de EL CID wordt onder geen beding aangedrongen op het gebruik van alcohol;
 • Er worden geen spelletjes gespeeld waarbij het drinken van alcohol wordt aangemoedigd;
 • De EL CID-commissie heeft het recht om tijdens de EL CID personen te weren die zichtbaar te veel gedronken hebben of onder invloed zijn van andere verdovende middelen;
 • Bij overtreding van het alcohol- en drugsbeleid of onverantwoord alcoholgebruik hebben de EL CID-commissie, Crew en Mentoren de plicht om deelnemers en andere bezoekers van de EL CID op hun gedrag te wijzen;
 • Het is voor alle medewerkers van de EL CID en deelnemers verplicht te allen tijde een geldig ID-bewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) bij zich te hebben;

Over vragen over de regels omtrent het alcoholgebruik tijdens de week kunt u mailen naar elcid@elcid.leidenuniv.nl.

Informatie voor ouders

De EL CID is de officiële introductieweek van Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden. Tijdens de EL CID worden verschillende activiteiten georganiseerd rondom de thema’s stad, studie en studentenleven. Aan het begin van de week worden de deelnemers in een groepje van 10 tot 15 studenten ingedeeld. Zo maken de studenten meteen kennis met hun studiegenoten. De EL CID is dus geen ontgroening. Voor een uitgebreide beschrijving van het programma van de EL CID-week klikt u hier.

Wij raden aan dat uw kind meedoet aan alle programmaonderdelen van de EL CID, zodat hij of zij zoveel mogelijk kennis opdoet over alle mogelijkheden die het studeren in Leiden met zich meebrengt. Deelnemers mogen echter gewoon zelf besluiten of ze ergens aan deelnemen of niet. Het programma is op maandagavond om 01.00 uur afgelopen, op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond om 02.00 uur afgelopen en op vrijdag om 04.00 uur. Dat betekent niet dat uw kind tot de eindtijd moet blijven. Als uw zoon of dochter na het eten, of na de avondactiviteit naar huis wil, is dat geen enkel probleem! Als uw kind niet in de buurt woont, is er de mogelijkheid om te overnachten in de slaapzaal. 

De organisatie van de EL CID-week ligt in handen van de EL CID-commissie, zes studenten die een jaar stoppen met studeren om bestuurservaring op te doen. Ze worden begeleid door de begeleiders van studentenactiviteiten Irène Leibbrand en Cees Faes van Universiteit Leiden en de Hogeschool Leiden.

Heeft u vragen over de EL CID die u niet kunt terugvinden onder het kopje “Veel gestelde vragen”? Neemt u dan gerust contact op met Commissaris Deelnemers Guus Koorevaar via deelnemers@elcid.leidenuniv.nl of 071 – 5277993.