Inclusiviteit

Door: Jelin Schut

Inclusie is een kernwaarde van de Universiteit Leiden. De universiteit streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te worden, waarin alle studenten en medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Ook moet iedereen zich volop kunnen ontplooien. 

Het Expertisebureau Diversiteit & Inclusie geeft faculteiten, instituten en programma’s advies over diversiteit en inclusie. Daarnaast verzorgen ze ook trainingen, richtlijnen en informatie voor medewerkers en studenten. Allemaal met het doel een inclusieve leer- en werkomgeving te creëren. Behalve een universiteitsbreed bureau, zijn er binnen alle faculteiten ook coördinatoren die zien op diversiteit en inclusie binnen HR en onderwijs.  

Als student zul je uitwerkingen van het streven naar een inclusieve gemeenschap merken in praktische dingen, zoals genderneutrale of all-gender toiletten, maar ook in de Week van Toegankelijkheid en de bevordering van inhoudelijk inclusief onderzoek.  

Als student kun je ook bijdragen aan de inclusie binnen de Universiteit Leiden. Er zijn verschillende organisaties waar je je bij aan kunt sluiten, zoals de Afro Student Association, Space to Talk about Race en de Middle East and North Africa Student Association. Dit zijn netwerken die feedback geven op het diversiteits- en inclusiebeleid van de universiteit.  

Tot slot is er het Leiden Inclusion Blog, een platform waar studenten hun eigen verhaal omtrent inclusie kunnen delen.