Het verschil tussen de introductieweken EL CID, HOP en OWL?

Alle drie de programma’s zijn introductieweken voor studenten die nieuw zijn aan een instelling in Leiden. De weken helpen je om te stad te leren kennen, je studie en het studentenleven.

De EL CID wordt ieder jaar in de tweede week van augustus (12 t/m 16 augustus) georganiseerd en richt zich op de Nederlandse studenten die hun bachelor starten in Leiden en Den Haag. Hier speelt de rol van studentenverenigingen een grotere rol dan bij de OWL. De EL CID is in het Nederlands, maar veel mensen kunnen ook Engels spreken.

De OWL wordt twee keer per jaar georganiseerd (in januari en van 26 t/m 30 augustus) en is voor uitwisselingsstudenten en internationale masterstudenten die aan Universiteit Leiden gaan studeren. In tegenstelling tot de EL CID richt de OWL zich op het overbrengen van de Nederlandse cultuur en taal en op het helpen van praktische zaken die voor Nederlanders als bekend worden verondersteld.

De HOP-week is speciaal voor studenten in Den Haag. Eveneens kunnen studenten van de masteropleidingen die zijn gesitueerd in Den Haag deelnemen aan de introductieweek.

Doe je een Nederlandse master of ben je een internationale bachelor student? Kies dan een van beide programma’s, hoewel je je ook kunt opgeven voor beide introductieweken.

Click here if you want to see which introduction week suits you the best.