Ik ga een studie doen waar ik voor moet worden ingeloot. Kan ik mij inschrijven voor de EL CID?

Als je een studie gaat doen waar een numerus fixus geldt, kun je je gewoon inschrijven. Als je wordt uitgeloot en je niet in Leiden gaat studeren, dan kun je je tot zondag 13 augustus 17.00 uur via internet afmelden en na die datum via een mailtje naar deelnemers@elcid.leidenuniv.nl. Vanzelfsprekend storten we dan je inschrijfgeld terug.

Je kunt je ook inschrijven voor de EL CID-week als je weet of je bent ingeloot!