Ik ga een studie doen waar ik voor moet worden ingeloot. Kan ik mij inschrijven voor de EL CID?

Als je een studie gaat doen waar een numerus fixus geldt, kun je je gewoon inschrijven voor de EL CID. Als je wordt uitgeloot en je niet in Leiden gaat studeren, kan je je inschrijfgeld terugkrijgen wanneer je vóór 5 augustus 2019 je afmelding via deelnemers@elcid.leidenuniv.nl hebt doorgegeven. Na deze datum is er geen restitutie meer mogelijk van je inschrijfgeld.

Je kunt ook wachten tot je weet of je bent ingeloot en daarna je  inschrijven voor de EL CID-week. We hebben geen maximum aantal deelnemers, dus het heeft geen haast je in te schrijven.