Wie houdt er toezicht tijdens de week?

Tijdens de week wordt op verschillende manieren toezicht gehouden. Uw zoon of dochter wordt ingedeeld in een groepje dat wordt begeleid door een of twee ouderejaars studenten, zogenaamde mentoren. Deze mentoren zijn tijdens de week verantwoordelijk voor de groep.

Natuurlijk mag niet zomaar iedereen een groepje begeleiden. Een student moet eerst solliciteren voor de functie van mentor. Tijdens een gesprek wordt beoordeeld of hij of zij over genoeg verantwoordelijkheidsgevoel beschikt. Daarna moet de toekomstige mentor een verplichte training volgen, waarin onder andere wordt uitgelegd hoe groepsvorming werkt, hoe omgegaan moet worden met alcohol en waar de mentor terecht kan met problemen die hij of zij niet zelf op kan lossen. Na deze dagvullende training is de mentor klaargestoomd en helemaal klaar om de eerstejaars te laten zien hoe leuk Leiden is!

Bij elk weekonderdeel is minimaal één locatiemanager aanwezig. Dit is telkens één van de zes studenten die de EL CID-week hebben georganiseerd. Zij staan via portofoons in contact met het coördinatieteam (CT), dat is gehuisvest in studentencentrum Plexus. Dit team bestaat uit vier of vijf personen die een jarenlange ervaring binnen de organisatie hebben. Zij hebben alle telefoonnummers en informatie paraat om bij elke situatie een helpende hand bieden.

Tot slot is er bij elk onderdeel EHBO aanwezig. Zij bieden hulp in het geval van medische problemen en staan de hele week paraat. Ook staat gedurende de EL CID-week een huisarts stand-by om eventuele patiënten te ontvangen, te behandelen en / of door te verwijzen.