Wordt mijn kind tijdens de EL CID ontgroend?

Nee, de EL CID is geen ontgroening. De EL CID is de algemene introductieperiode van Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden en tijdens deze periode maken de studenten (virtueel en waar mogelijk fysiek) kennis met studie, stad en studentenleven. 

Als uw zoon of dochter besluit zich in te schrijven bij een studentenvereniging, kan het zijn dat deze vereniging een kennismakingstijd (KMT) organiseert in de weken na de EL CID. Niet elke vereniging heeft echter een kennismakingstijd. In deze kennismakingstijd leert uw zoon of dochter de vereniging en de leden goed kennen. Bij sommige verenigingen is de KMT verplicht voor eerstejaars en pakken ze het wat traditioneler aan, maar telkens onder streng toezicht, zodat de situatie nooit uit de hand loopt. De echte “ontgroening” met kaalgeschoren hoofden en drankmisbruik is in Leiden lang verleden tijd!

Vanzelfsprekend is er in deze kennismakingstijd meer dan voldoende tijd en ruimte om colleges te volgen en te studeren.