Speerpunten

De EL CID-commissie heeft een aantal punten opgesteld die zij belangrijk vinden. Wij proberen deze punten zoveel mogelijk na te streven gedurende ons bestuursjaar. Hieronder staan ze op een rijtje!

 Algemene speerpunten EL CID:

Speerpunten die voor de EL CID-commissie 2022 belangrijk zijn: